Mera Bellows: Zobowiązanie do jakości

 

Nasze kluczowe wartości

Japońska filozofia „Kaizen” oznacza „ciągłe doskonalenie”. Przyjęliśmy tę regułę za naszą podstawową wartość. Jakość w naszej firmie definiujemy jako wypełnianie oczekiwań i wymagań klientów. Ważna rolę odgrywa projakościowe nastawienie naszych pracowników, ich autentyczne zaangażowanie w proces doskonalenia. Organizacja pracy oparta jest na metodologii 5s. Opinia klientów jest kolejnym bardzo ważnym narzędziem dla zapewnienia ich pełnego zadowolenia i satysfakcji. Po prostu powiedz nam, co jest do poprawy, a my to zrobimy.

 

Zapewnienie jakości

Dbamy o to, by parametry charakteryzujące jakość produktu na wszystkich etapach procesu mieściły się w określonych i wąskich granicach. Nasz wyszkolony personel prowadzi badania materiałów na etapie kontroli dostaw, ocenia półprodukty i przeprowadza kontrolę końcową. Tam, gdzie jest to właściwe, prowadzona jest 100% kontrola. Chcemy mieć pewność, że ewentualne odchylenia zostaną wykryte w miejscu ich powstania, a nie tuż przed wysyłką do klienta. W ostatnich latach, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych klientów, wdrożyliśmy wiele narzędzi jakości zgodnych z wymaganiami ISO TS 16949 – PFMEA, MSA, PPAP i SPC .

 

Badania trwałości

Dla określenia trwałości mieszków możemy , po uzgodnieniu warunków, przeprowadzać badania zmęczeniowe. Mieszki poddawane są rozciąganiu i zgniataniu w ściśle określonych warunkach pracy (ciśnienie, skok). Dzięki tym badaniom możemy udokumentować spełnienie wymagań. Można też szybko wykryć i wyeliminować ewentualne błędy jeszcze na etapie wdrażania do produkcji.

 

Badania sztywności

Badania prowadzone są na stanowisku komputerowym lub z wykorzystaniem przyrządów obsługiwanych ręcznie.

 

Badania szczelności

Prowadzone są w zautomatyzowanym urządzeniu z wykorzystaniem sprężonego powietrza lub w kąpieli wodnej.

 

Inne metody badań

Jakość materiału ma decydujący wpływ na działanie i żywotność metalowych mieszków sprężystych. Specjalistyczne wyposażenie do badania wielkości ziarna, wytrzymałości i twardości pozwala na dokładne analizowanie tych ważnych własności na każdym etapie procesu produkcyjnego.

 


 

Zintegrowany System Zarządza zgodny z wymaganiami ISO 9001 i ISO 14001

Mera Bellows Sp. z o.o. uzyskała certyfikat ISO 9001w 2005 roku, a w 2009 roku certyfikat ISO 14001. W ten sposób wyrażone zostało nasze zaangażowanie na rzecz ochrony środowiska.
Wyniki audytów prowadzonych przez akredytowaną jednostkę certyfikacyjną potwierdzają zgodność naszego Zintegrowanego Systemu Zarządzania z wymaganiami norm. Również nasi klienci, uznane firmy międzynarodowe, przeprowadzają audyty procesu i systemu dla potwierdzenia spełnienia przez nas ich szczególnych wymagań.

 

PDF certyfikatyPolityka środowiskowa

Innovation Award 2019

iqnet