Zrównoważona produkcja i odpowiedzialne działania

 

Mera Bellows stara się utrzymywać dobre relacje ze wszystkimi zainteresowanymi stronami. Zdajemy sobie sprawę, że tylko wyłącznie zrównoważona działalność gospodarcza umożliwia zgodność z naturą. Dlatego ważne jest dla nas przestrzegania rygorystycznych norm dotyczących warunków pracy, ochrony środowiska i etycznego korzystania z naszych produktów.

 

Filozofia naszej firmy opiera się na zasadach Lean-Management.
Dążymy do ciągłej optymalizacji i płaskich hierarchii, i oferujemy naszym pracownikom możliwość twórczego rozwoju.
Aby zapewnić standaryzację i uniknięcie jakiegokolwiek marnotrawstwa, wprowadzone zostały liczne mechanizmy które zostały zaakceptowane przez pracowników. Obejmuje to, między innymi, realizowany w 2008 roku „Enterprise Resource Planning” (ERP), system zakupu i magazynowania, dokładne przestrzeganie jakości i harmonogram.

philosophy_d_01