Proces produkcyjny

 

Ciągnienie

W zależności od wymiarów tulei i wielkości partii produkcyjnej stosowane są w Mera Bellows dwa warianty przebiegu procesu produkcyjnego.
Małe tuleje mogą być ciągnione na prasach wielostemplowych, z użyciem oleju jako środka poślizgowego. Zaletą tego rozwiązania jest istotne zmniejszenie ilości operacji mycia i wyżarzania, ale wymaga ono zastosowania drogich narzędzi do ciągnienia.
Większe tuleje i/lub małe partie produkcyjne produkowane są krok po kroku z użyciem mydła jako środka poślizgowego. To rozwiązanie jest przyjazne dla środowiska gdyż operacja mycia prowadzona jest w wodzie i jest stosunkowo prosta. Ponadto niezbędne narzędzia mogą być wykonane ze zwykłej stali narzędziowej. Dlatego też w tym wariancie koszty narzędzi są niższe.

 

Mycie

Pozostałości detalu z ciągnienia na detalach są usuwane w myjkach próżniowych, z użyciem specjalistycznych środków przyjaznych środowisku. Medium myjące poddawane jest procesowi destylacji, może więc być używane wielokrotnie.
Natomiast pozostałości mydła z powierzchni detali usuwane są w zautomatyzowanej myjce wodnej. Woda z kąpieli myjącej również jest odzyskiwana w dodatkowym urządzeniu i zawracana do procesu. Środek wspomagający proces mycia dozowany jest automatycznie.

 

Wyżarzanie

W trakcie obróbki plastycznej dochodzi do utwardzenia materiału. Dla kontynuacji procesu konieczne jest usunięcie naprężeń w procesie wyżarzania lub przesycania. Do tego celu wykorzystywane są w Mera Bellows piece próżniowe pracujące przy podciśnieniu pomiędzy 10-2 do 10-4 mbar. Obróbka w próżni zabezpiecza powierzchnię detali przed utlenianiem. Jako alternatywne rozwiązanie stosujemy w niektórych przypadkach wyżarzanie w piecach z kontrolowaną atmosferą ochronną.

 

Formowanie hydrauliczne

Mieszek formuje się w specjalnym narzędziu nazywanym kasetą. Kaseta jest wykonywana dla każdego metalowego mieszka indywidualnie. Tuleja umieszczona wewnątrz kasety poddawana jest osiowemu ściskaniu i działaniu wody podawanej pod ciśnieniem do wnętrza cienkościennej tulei.
W zależności od wielkości i grubości ścianki detalu ciśnienie wody podczas formowania może wynosić do 250 bar.

 

Wyżarzanie odprężające

Jest to ostatnia operacja przed rozpoczęciem kontroli ostatecznej. Mieszek poddawany jest wygrzaniu w odpowiedniej temperaturze, w piecach o atmosferze redukującej. Następnie wsad ochładza się powoli aż do osiągnięcia temperatury pokojowej.