mb7Adres


Mera Bellows Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 15
05-462 Wiązowna, Polska
Telefon: +48 – (0) 22 – 780 21 00

E-Mail: engineering@merabellows.com

NIP: 952-18-54-620
KRS: 126335, Regon: 016194701
kapitał zakładowy: 200.000 PLN
centrala
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 00
sprzedaż
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 20
Technika
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 30
zakup
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 40