mb7Adres


Mera Bellows Sp. z o.o.
ul. Nadrzeczna 15
05-462 Wiązowna, Polska
Telefon: +48 – (0) 22 – 780 21 00
Faks: +48 – (0) 22 – 780 21 01
E-Mail: engineering@merabellows.com
NIP: 952-18-54-620
KRS: 126335, Regon: 016194701
kapitał zakładowy: 200.000 PLN
centrala
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 00
Faks: +48 – (0) 22 – 780 21 01
sprzedaż
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 20
Faks: +48 – (0) 22 – 780 21 21
Technika
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 30
Faks: +48 – (0) 22 – 780 21 01
zakup
Tel: +48 – (0) 22 – 780 21 40
Faks: +48 – (0) 22 – 780 21 01