Mera Bellows – dla pomyślnej przyszłości

 

mb2Rozwój personelu

Naszym najcenniejszym atutem są nasi pracownicy. Ich doświadczenie, zaangażowanie i zespołowość uczyniły firmę taką jaką. Dlatego chcemy, aby nasi pracownicy rozwijali swoje talenty i byli w stanie wykorzystać swoje umiejętności i potencjał. W zamian oferujemy nowoczesne miejsce pracy, dobre warunki pracy i możliwości kształcenia na wszystkich poziomach.

 

mb3Dalsze kształcenie

Nasze programy szkoleniowe obejmują szeroki zakres począwszy od szkolenia w miejscu pracy poprzez szkolenia na kursach komputerowych i językowych. Kładziemy nacisk na dodatkowe szkolenie naszych młodych inżynierów.

 

mb4Programy stażystów

Dla techników i studentów, oferujemy programy stażu, jako możliwość dołączenia do naszej firmy i do celowego propagowania młodszego personelu.

 

mb3RODO

RODO klauzula informacyjna.